Hedwig in een ernstig gesprek

 

Hedwig Baartman (Groningen, 1972) is een veelzijdig kunstenaar. Schilder, graficus, schrijver, dichter (nu tevens stadsdichter van Hoorn) en componist. Thema's in al haar werk zijn: liefde, lust, onmacht, woede en gelatenheid. Deze meest indringende facetten van het leven komen tot uitdrukking op verschillende dragers en met verschillende materialen. 

'Je aandacht verdelen over verschillende disciplines is niet altijd gemakkelijk' aldus Hedwig Baartman, maar ze ziet ook overeenkomsten: 'Ik oefen veel, maar meer nog denk ik na over hoe ik bepaalde zaken uit wil voeren: voorstudies, schetsen voor gedichten en andere composities. Net zolang tot het zo definitief in mijn vingers gegrift staat dat het er niet meer krom uit kan komen. Tijdens dat nadenken hou ik mij 'onledig' met de andere aspecten van mijn kunstenaarschap. 

De werken van Baartman zijn op velerlei manieren terug te zien, te lezen, te horen, te voelen. Soms hard en grimmig, soms ook zacht als zijde en bijna kitsch van romantiek.

Toch is er meestal sprake van een luide stilte, van onmacht, van toekijken zonder iets te kunnen doen. 

Daarbij zoekt Hedwig Baartman altijd naar het universele achter het persoonlijke, 'want het persoonlijke is alleen een richting en uiteindelijk volkomen oninteressant.'

 

Voor de avond van Nachtkapers komt deze veelzijdige kunstenaar met het programma Poetry&Beats. Een korte show met muziek, gedichten en beelden. Zeer indringend, niet aan te ontkomen. 15 minuten van een volledige zintuiglijke ervaring.

Deze avond zal Hedwig Baartman meerdere malen optreden als held van de Boterhal waar ze sinds een jaar bij aangesloten is als kunstenaar. Voor de definitieve programmering zie ..???